Nieuws

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk tijdens de WW uitkering

Lees verder.

Gratis ontwikkeladvies sinds 1 januari verder uitgebreid

Vanaf 1januari 2019 is het gratis ontwikkeladvies beschikbaar voor werkenden ( meer dan 12 uur) van 45 jaar of ouder. Een ontwikkeladvies bestaat uit 3 gesprekken en totaal 4 uur inzet van een loopbaanadviseur. In het ontwikkeladviestraject dient aandacht te worden besteed aan het in beeld brengen van de kwaliteiten en sterke kanten, de interesses en de toekomstmigelijkheden. Neem gerust eens contact op met Nan, Betsie of Bernadette als je hiervan gebruik wilt maken.

Lees verder.

Het CV is dood?

Het cv is dood. Dat zegt Paul D’Arcy, senior vice-president van vacaturesite Indeed.

Lees verder.

AVG

Werknemers worden nauwelijks aangesproken op naleven AVG
Lees verder.

no-risk polis

Werkgevers maakt u gebruik van de no-risk polis !

 

UWV heeft recentelijk een onderzoek gedaan onder werkgevers, naar het gebruik van de No-risk polis.

Belangrijke conclusies uit dit UWV – Kennisverslag zijn:

  • Er is sprake van ondergebruik van de No-Riskpolis door werkgever.
  • Voor Wajongers declareert de werkgever naar schatting 60% van het verzuim
  • Voor werkende met een WGA-uitkering 50%
  • Voor WAO’ers is het geschatte percentage veel lager: 17%
  • Voor WIA 35-nimmers is het geschatte percentage: 14 %

Wanneer mag je vragen aan werknemer of de No-risk polis van toepassing is

Is je nieuwe werknemer twee maanden in dienst geweest, dan mag je vragen of de no-riskpolis/premiekorting van toepassing is. (Let op: Je mag niet vragen hoe zijn gezondheid is en of er sprake is van een ziekte handicap). Je werknemer is verplicht om te vertellen of de no-riskpolis/premiekorting kan worden toegepast.

 

Bron: UWV kennisverslag 2018-9

Lees verder.

Compensatie zelfstandigen bevallingsverlof

Let op!  Nog tot en met 30 september 2018

Aanvraag compensatie voor zelfstandigen: Bevallen in de periode van 7 mei 2005 tot en met 03 juni 2008.

Enige tijd geleden is in het nieuws geweest dat vrouwen die in de periode 07 mei 2005 – 3 juni 2008  als zelfstandige, beroeps beoefenaar of als meewerkende partner zijn bevallen recht hebben op een compensatie van € 5.600,= bruto .

De compensatie dient voor 01 oktober 2018 zijn aangevraagd.

Hoe vraag je dit aan:

Website UWV: Formulier aanvraag compensatie zwangere zelfstandigen

Lees verder.

Compensatie transitievergoeding

Nieuws Team Co-actief

 

Werkgevers let op !

 

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemers.

De wet die compensatie van de aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoeding mogelijk maakt, is op 20 juli 2018 gepubliceerd. Er komt nog een regeling voor de aanvraagprocedure en verstrekking van de vergoeding. Bedoeling is om aanvragen van compensatie vanaf 1 april 2020 mogelijk te maken. U kunt dan met terugwerkende kracht deze compensatie aanvragen.

 

Wat betekent de compensatieregeling voor u?

Vanaf 1 april 2020 kunt u mogelijk met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Het gaat dan om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers die u heeft ontslagen en aan wie u een transitievergoeding heeft betaald.

 

Bewaar uw documenten!

Op het moment dat de regelgeving ingaat, kunt u een aanvraag doen. Bij de aanvraag wordt u gevraagd om documenten waarmee u kunt aantonen dat u het dienstverband heeft beëindigd en de transitievergoeding heeft betaald. Begin daarom nu vast met het verzamelen van bewijzen en bewaar deze goed.

 

Voorbeelden van te verzamelen documenten

De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer;

Stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals de ontslagvergunning of de beëindigingsovereenkomst (inclusief stukken waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was én dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst ziek was);

Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en bewijs/bewijzen van betaling van de (totale) transitievergoeding.

Lees verder.

Digitale calculator berekent premie kortingen voor werkgevers!

Met ingang van 15 mei 2017 heeft het ministerie van Sociale Zaken een digitale calculator voor werkgevers die een arbeidsbeperkte werknemer of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen gelanceerd.

 

 

 

Lees verder.

Wij gaan verder als coöperatie

Lees verder.

WWZ wordt aangepast

Lees verder.

Activiteiten......?

Momenteel is Team Co-Actief druk bezig met diverse activiteiten, waar we binnenkort mee naar buiten komen!  

Lees verder.

De site is online

Lees verder.

Gezondheidsdag in gemeente Haaren

Lees verder.

Wij stellen ons graag voor

Maak gerust een vrijblijvende afspraak.

Bekijk de contactmogelijkheden ›